พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วีดิทัศน์โรงเรียน 2564