• ...

  อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”

  อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”         โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  Episode 3 เรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA” เวลา 14.40 น. - 16.40 น. วิท..

 • ...

  การอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD

  การอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD    วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวเปิดการอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD ณ ห้องสมุด โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ อ.ดร.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง ..

 • ...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education  การออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn ให้แก่คณาจารย์ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในก..