• ...

  การประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566

  การประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมการประชุม เรื่อง สะท้อนผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 เวลา 14.00 ..

 • ...

  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2567

  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการสำหรับอาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่..

 • ...

  แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผ..

 • ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให..

 • ...

  การอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION.

         วันที่ 1 เมษายน 2565  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION. ณ ห้องสมุด  ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านคณบดี  และรักษาการแทนผู้อำนวยการ  รศ. ดร.สุมาลี&nbs..

 • ...

  การอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เรื่อง “การใช้งานโอเพนแชท”

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เรื่อง “การใช้งานโอเพนแชท” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น. โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ..