• ...

  ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ

  #ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ   เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ  รายการแข่งขัน ดังนี้ 1. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถม..

 • ...

  การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "เรียนรู้เรื่องโขน"

  การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "เรียนรู้เรื่องโขน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)​ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "เรียนรู้เรื่องโขน" เพื่อส่งเสริมทักษะเผยแพร่​ และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน​ "นาฏกรรมโขน"..

 • ...

  Satit Innovator Camp 2024 Exhibition

  Satit Innovator Camp 2024 Exhibition วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาจัดแสดงผลงานจากนิทรรศการ Satit Innovator Camp 2024 Exhibition ณ ยูนิทเอ 2 (ห้อง 301) และบริเวณสนามหญ้า Creative Zone โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี..

 • ...

  กิจกรรม Satit Innovator Camp 2024

  Triple Languages        Triple Languages is an activity that we created a trilingual children book which is English Chinese and Japanese from children to children. All related picutres were all generated by AI on Canva tools and read by Botnoi Voice. Now the Ebooks have been p..

 • ...

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2567

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2567 เมื่ออาทิตย์วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก โดยมีนักเรียนที่ได้รับร..

 • ...

  กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมอำลายูนิทเอฟขึ้น ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึก..

 • ...

  กิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2566  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะแห่งอนาคต (Future Skill)..

 • ...

  กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดการประกวดเต้นแอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวด จาก 4 ระดับชั้น รวมจำนวน 14 ทีม และมอบราง..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2566

  มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่า..