• ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา   ..

 • ...

  สรุปผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 2

  สรุปผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 2 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศ..

 • ...

  ภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 33

  วันที่ 10 มีนาคม 2562 เด็กชายอาชาไนย บุตรอุดม นักเรียนยูนิท D2 กลุ่ม 1 เข้าร่วมการมอบรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 33 โดยได้รับรางวัลเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 850 บาท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (บางเขน) ..

 • ...

  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการสองแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล คือ เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ และเด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาว..