• ...

    ข่าวชื่นชมยินดี ประจำเดือน มิถุนายน 2566

    นางสาวปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566..