• ...

  ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ (ยูนิทบี-เอฟ)

  ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ (ยูนิทบี-เอฟ)     ► ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์   • ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูลนักเรียน - ชื่อ สกุล /เลขที่ /เลขประจำตัว  (ยูนิทปัจจุบันของนักเรียน)  หมายเหตุ หากผู้ปกครองยังไม่ได้กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนในระบบทะเบียน..

 • ...

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564     ► ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน คลิกที่นี่   ยูนิทเอ 1  ยูนิทเอ 2     ยูนิทบี 1  ยูนิทบี 2  ยูนิทซี 1   ยูนิทซี 2    ยูนิทดี 1   ..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีนักเรียนที่สร..

 • ...

  กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564

  กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564    ► ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล 1. ทำการเข้าสู่ระบบโดยการกรอก รหัสนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน คลิกที่นี่  2. กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบทุกหัวข้อ  3.แนบรูปภาพบิดา มารดา และผู้ปกครอง  4.กดปุ่มบั..