• ...

    ขอเชิญรับฟังการเสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19

       เสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19  กับหัวข้อประเด็นคำถาม - เปิดเทอมในยุคโควิด ไปโรงเรียนดีไหม ? - ส่งลูกโรงเรียนจะปลอดภัยไหม ? - ไปโรงเรียนหรือจะเรียนอยู่บ้าน ? - เปิดเทอมนี้ ความพร้อม ความกังวล ?  ร่วมเสวนาโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชากุมารเว..

  • ...

    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ    วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยแต่ละยูนิทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยผ่านโปรแกรม Zoom  เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับความเ..