• ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท D-F ปี 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเร..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน 2566

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ลงสมัครแข่งขันกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนสามารถดูตารางการแข่งขันได้ในภาพแบนเนอร์ด้านล่างนี้ค่ะ ..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for A-C (IEC)

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนนักเรียนยูนิท A-C (IEC)  เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for A-C (IEC) ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สาม..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ BOOKDOSE PATH

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับบริษัท BOOKDOSE PATH ซึ่งเป็น Professional E-book Reader Platform ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเข้าถึงอีบุ๊กลิขสิทธิ์  และสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ แท็ปเลต หรือมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกสบายในการ..

 • ...

  รับสมัครนักกีฬาเปตอง กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 (ฉัททันต์เกมส์)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักกีฬาเปตอง ในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเปตอง มข. (ข้างสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ..