• ...

    รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

    รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564     ► ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน คลิกที่นี่   ยูนิทเอ 1  ยูนิทเอ 2     ยูนิทบี 1  ยูนิทบี 2  ยูนิทซี 1   ยูนิทซี 2    ยูนิทดี 1   ..

  • ...

    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education

    เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education  การออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn ให้แก่คณาจารย์ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในก..