• ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day  วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขอเชิญชวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะดำเนินกิจกรรม Big Cl..

 • ...

  การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน

  การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่จากกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในการนี้ โรงเรียนขอขอบคุณคุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ร..

 • ...

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่าย โรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่า..

 • ...

  กิจกรรมรักฉันหมั่นออกกำลังกาย (ปีที่ 2)

  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.17 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เริ่มกิจกรรม “รักฉัน…หมั่นออกกำลังกาย ปีที่ 2 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566  จะเป็นกิจกรรมเดิน วิ่งบริเวณบึงสีฐานและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ..

 • ...

  ประกาศงดการเรียนการสอนครึ่งวัน

  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล 2023 "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดขบวนแห่กระทง (ถนนมะลิวัลย์ - ถนนสีฐาน - ริมบึงสีฐาน) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น เพื่อความสะ..

 • ...

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ยูนิท เอ 1 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 1 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 2 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 2 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 1 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 1 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 2 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 2 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท ซี 1 กลุ่ม 1..