• ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  #กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Le..

 • ...

  การป้องกันการกลั่นแกล้งกันในเด็กและวัยรุ่น_Antibullying Workshop

  การป้องกันการกลั่นแกล้งกันในเด็กและวัยรุ่น_Antibullying Workshop    คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการกลั่นแกล้งกันในเด็กและวัยรุ่น "Antibullying Workshop" ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่..

 • ...

  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี เยี่ยมชมโรงเรียน

  #คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี เยี่ยมชมโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร&nb..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

  #กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดชั้นเรียนในระดับชั้นยูนิทเอ 1 ยูนิทเอ 2 ยูนิทบี 1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและแลกเปลี่ยนเ..

 • ...

  BDLMD School Tour

  BDLMD School Tour โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ BDLMD Entertainment ขอเชิญร่วมกิจกรรม BDLMD School Tour มินิคอนเสิร์ตจากวง Mindy และ 7 มังกรสาว นำโดยน้องหมิงหมิงศิษย์เก่าของเราและน้อง Kiera ศิลปินลูกครึ่ง 4 เชื้อชาติ (ไทย-ฝรั่งเศส-ลาว-ออสเตรเลีย) วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15..

 • ...

  โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

  #โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท  วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้ให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตา (ฟรี) แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึ..

 • ...

  รับสมัครนักกีฬากีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 47 #เจ้ารามเกมส์

  รับสมัครนักกีฬากีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 47 #เจ้ารามเกมส์ รวมประกาศรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 47 "เจ้ารามเกมส์" สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา -กีฬาแฮนด์บอล รับสมัครวันนี้ – 3 กรก..

 • ...

  กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

    วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เพื่อสดุดีเเละเชิดชูเกียรติ "สุนทรภู่" กวีเอกสี่แผ่นดินของไทยเรา ที่ถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อประเทศไทยและได้รับการยกย..

 • ...

  ปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรานุสาสกา #กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

  ปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรานุสาสกา #กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงอ..

 • ...

  ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ

  #ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ   เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ  รายการแข่งขัน ดังนี้ 1. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถม..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08:45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ..