• ...

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในกิจกรรม "SATIT English Day” มาร่วมกันฟังและพูดภาษาอังกฤษทุก ๆ วันจันทร์ค่ะ Join us brushing up your English skills. Let's make..

 • ...

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ประจำปี 2567

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ประจำปี 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 ค..

 • ...

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 อาจารย์​ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F เพื่อเป็นการแจ้งกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ​ รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบั..

 • ...

  Satit Innovator Camp 2024 Exhibition

  Satit Innovator Camp 2024 Exhibition วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาจัดแสดงผลงานจากนิทรรศการ Satit Innovator Camp 2024 Exhibition ณ ยูนิทเอ 2 (ห้อง 301) และบริเวณสนามหญ้า Creative Zone โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี..

 • ...

  กิจกรรม Satit Innovator Camp 2024

  Triple Languages        Triple Languages is an activity that we created a trilingual children book which is English Chinese and Japanese from children to children. All related picutres were all generated by AI on Canva tools and read by Botnoi Voice. Now the Ebooks have been p..

 • ...

  กิจกรรม Basketball Academy

  กิจกรรม Basketball Academy  วันที่ 5 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารเข้าชมทักษะการเล่นบาสเกตบอลของนักเรียนฝ่ายประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Basketball Academy นักเรียนได้รับการฝึกทักษะจากโค้ชโบ (นางสาวสุภาวดี กุญชวญ ซึ่งเป็นศิษ์เก่าสาธิต และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย) และโค้ชหมึก (นายพีระ กุญชว..