• ...

  ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น

  ​วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 1. Hir..

 • ...

  "กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (Open Class) ครั้งที่ 1"

          วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมี..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก..