• ...

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในกิจกรรม "SATIT English Day” มาร่วมกันฟังและพูดภาษาอังกฤษทุก ๆ วันจันทร์ค่ะ Join us brushing up your English skills. Let's make..

ดูข่าวสารทั้งหมด