• ...

    กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

    #กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Le..

  • ...

    การป้องกันการกลั่นแกล้งกันในเด็กและวัยรุ่น_Antibullying Workshop

    การป้องกันการกลั่นแกล้งกันในเด็กและวัยรุ่น_Antibullying Workshop    คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการกลั่นแกล้งกันในเด็กและวัยรุ่น "Antibullying Workshop" ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่..

ดูข่าวสารทั้งหมด