• ...

    การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565   ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “จินตนาการประสานภู..

ดูข่าวสารทั้งหมด