คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น รับฟังการบรรยายพิเศษ “Thai Education For the Future การศึกษาไทยในอนาคต” จากอดีตท่านเอกราชทูต
2 กรกฎาคม 2565

         วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเมตตาจากท่านทูตสุรพล  เพชรวรา  อุปนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี และกงสุลใหญ่ แห่งเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย  ได้ให้ความกรุณาในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thai Education For the Future การศึกษาไทยในอนาคต” ณ ห้องสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนรู้ เข้าใจสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันของไทยและของโลก ตลอดจนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคพลิกผัน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในอนาคต และเตรียมปรับตัวด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต สร้างพลังและกำลังใจแก่คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ นำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป