ธ.ก.ส. มอบเงินรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2564
12 มีนาคม 2565
  ธ.ก.ส. มอบเงินรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2564

  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  คุณจิรวัฒน์   โลหะ   ผู้อำนวยการสำนักงาน 12 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น    คุณสุรีย์พร  จริงจิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น   คุณอเนก  ทิพย์บรรจง  ผู้จัดการตลาดกลาง 10 สาขาตลาดกลางสินค้าขอนแก่น สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น และทีมงาน ธ.ก.ส.ทุกท่าน   ที่ให้เกียรติมอบเงินรางวัลชมเชย  โครงการเยาวชนนักคิดพิชิตเป้าหมายการออม จำนวน 5,000 บาท แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลงานหนังสั้น เรื่อง “ออมเป็นนิจ พิชิตโควิด”   โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองผู้อำนวยการฯ  และนักเรียนผู้แสดงหนังสั้นเป็นตัวแทนรับมอบ ได้แก่  เด็กชายภวิศ   ปริวัฒนศักดิ์  ยูนิทเอฟ 2    เด็กชายภาคิน  รุ่งเจริญสิน ยูนิทเอฟ 1  และเด็กหญิงณัฐฐิญา  จิราระรื่นศักดิ์ ยูนิทเอฟ 2  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้   นอกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงาน 12 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น  ยังได้มอบเงินรางวัล “ส่งเสริมคุณค่าการออม”  จากการประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2563  ทีม Satit KKU Smart A-School (EP.5)    ชื่อผลงาน : “สาธิต GEN ใหม่ ใส่ใจชุมชน”  จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ที่เป็นนักร้องและนักแสดงรับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คมวัชระ ยูนิทดี    เด็กหญิงพิชญนันท์ กาญจน์วัฒกุล ยูนิทดี    เด็กหญิงปุณยนุช บุญประเสริฐ  ยูนิทอี  และเด็กหญิงฟ้านำพร รุขพันธ์เมธี  ยูนิทเอฟ    โรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก ธ.ก.ส. ทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็ก ๆ เสมอมา