การอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เรื่อง “การใช้งานโอเพนแชท”
29 มกราคม 2565

  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เรื่อง “การใช้งานโอเพนแชท” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น. โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทไลน์ไทยแลนด์ คือ นางสาวอังศดา  ศิริโคจรสมบัติ  Openchat Service Coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริการโอเพนแชท ทีมโอเพนแชท