ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ขอนแก่น มอบรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2563
12 มีนาคม 2564

 ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ขอนแก่น มอบรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2563

  

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์   โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ขอนแก่น และคุณสุขี  แข็งขัน  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  มอบรางวัลจากการส่งคลิปวิดีโอการประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2563 แก่นักเรียนทั้ง 3 ทีม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจาก ธ.ก.ส. และได้กล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เป็นนักออมรุ่นเยาว์ มีวินัยในการออมด้วยดีเสมอมา รวมถึงให้กำลังใจที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่ทาง ธ.ก.ส. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รายการที่ได้รับรางวัลมีดังนี้  

รายการที่ 1  "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร"  เดือน ธันวาคม 2563  ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.1)  ชื่อผลงาน “Trash To Cash เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน”   ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท        นักแสดงประกอบด้วย
1. เด็กชายภากร  ศรีรัตนประพันธ์  ยูนิท F1
2. เด็กชายภาดา  จักรเมธากุล  ยูนิท F2
3. เด็กหญิงวราณัฐณิชา แก้วโชติ ยูนิท F1

รายการที่ 2  "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร" ประจำเดือน มกราคม 2564  ทีม  Satit KKU Smart A-School (Ep.2)  ชื่อผลงาน “เพลงปันสุข”   ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท   
นักแสดงประกอบด้วย
1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์  ยูนิท F1
2. เด็กชายเชฏฐวุฒิ ตามควร  ยูนิท F1
3. เด็กชายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ  ยูนิท F1

รายการที่ 3   "รางวัล Rising Star ขวัญใจกรรมการ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.3 )  ชื่อผลงาน “ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท     
นักแสดงประกอบด้วย
1.เด็กหญิงพิชชาพร สาคร  ยูนิท F2  
2.เด็กหญิงภคมน แสนชัยธร  ยูนิท F2
3.เด็กหญิงพิชชาภา ตริยางกูรศรี  ยูนิท F2

รายการที่ 4   รวมผลยอด LIKE ทีมชนะเลิศ 
        - เดือนธันวาคม  2563  ได้แก่ทีม  Satit KKU Smart A-School (Ep.1) ได้รับเงินรางวัลพิเศษ มูลค่า 3,000 บาท  
        - เดือน มกราคม 2564 ได้แก่ทีม  Satit KKU Smart A-School (Ep.2)  ได้รับเงินรางวัลพิเศษ มูลค่า 3,000 บาท