สาธิต มข. คว้ารางวัล "Rising Star ขวัญใจกรรมการ" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
12 มีนาคม 2564

สาธิต มข. คว้ารางวัล "Rising Star ขวัญใจกรรมการ"  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.3)
ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่สามารถคว้ารางวัล "Rising Star ขวัญใจกรรมการ"  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

ผลงานทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.3)
คลิกรับชมผลงาน ► https://www.youtube.com/watch?v=hFjuzy3jNJw​