ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 มีนาคม 2564

ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าศึกษาดูงาน