สาธิต มข. คว้า "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร" ประจำเดือน มกราคม 2564
14 กุมภาพันธ์ 2564

สาธิต มข. คว้า "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจำเดือน มกราคม 2564

  

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.2)
ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่สามารถคว้า "รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจำเดือน มกราคม 2564
นำเสนอโครงการ นำความรู้ มาสร้างรายได้ จากวิชาความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนมาแสดงความสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้
นำเงินมาออมต่อยอดในอนาคต และได้แบ่งปันความสุขสร้างรายยิ้มให้แก่ชุมชนอีกด้วย

 

ผลงานทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.2)