กิจกรรมออมเพื่อพ่อ
4 ธันวาคม 2563

กิจกรรมออมเพื่อพ่อ

  

วันอังคารและวันพุธที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมออมเพื่อพ่อ โดยนักเรียนได้ฝากเงินกับอาจารย์ประจำยูนิท เนื่องในสัปดาห์วันพ่อ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตฯ ได้จัดของที่ระลึกให้แก่นักออม เช่น กระปุกออมเงิน กระเป๋าผ้าและเครื่องเขียนในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ออมเงินโดยมียอดรวมทั้งสิ้น 135,921.25 บาท