ต้อนรับคณะดูงานจาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
12 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Naruto  University of Education ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน