ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day
13 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในกิจกรรม "SATIT English Day” มาร่วมกันฟังและพูดภาษาอังกฤษทุก ๆ วันจันทร์ค่ะ

Join us brushing up your English skills. Let's make every moment count!