การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "เรียนรู้เรื่องโขน"
27 พฤษภาคม 2567

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "เรียนรู้เรื่องโขน"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)​ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "เรียนรู้เรื่องโขน" เพื่อส่งเสริมทักษะเผยแพร่​ และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน​ "นาฏกรรมโขน" สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม​  และรับชมการแสดงโขน​ เรื่อง​รามเกียรติ์​ ตอนยกรบ​ จากนาฏศิลปินสำนักการสังคีต​ กรมศิลปากร​ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขน​ นาฏศิลป์​ไทย​ จังหวัดขอนแก่น​ ณ ห้องแก่นเมือง​ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น​ วิทยากรนำโดยนายปกรณ์​ พรพิสุทธิ์ นาฏศิลปิน​ (ด้านอำนวยการแสดง)​ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขน​ นาฏศิลป์ไทย​ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดกิจกรรมดี​ ๆ ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจในครั้งนี้ค่ะ