ประชาสัมพันธ์การชำระค่าหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนรู้ ยูนิท A-F ปีการศึกษา 2567
17 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนรู้ ยูนิท A-F ปีการศึกษา 2567

เรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนยูนิท A-F รับและชำระค่าหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 ได้ที่อาจารย์ประจำยูนิทในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น.-12:00 น. สามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าหนังสือและสถานที่รับได้ในแบนเนอร์ของแต่ละยูนิทที่แนบมาค่ะ

หมายเหตุ หากชำระเป็นเงินสดกรุณาเตรียมเงินให้พอดีกับจำนวนค่ะ