ประกาศรับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
27 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567