กิจกรรม Basketball Academy
23 เมษายน 2567

กิจกรรม Basketball Academy 

วันที่ 5 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารเข้าชมทักษะการเล่นบาสเกตบอลของนักเรียนฝ่ายประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Basketball Academy นักเรียนได้รับการฝึกทักษะจากโค้ชโบ (นางสาวสุภาวดี กุญชวญ ซึ่งเป็นศิษ์เก่าสาธิต และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย) และโค้ชหมึก (นายพีระ กุญชวญ อดีตนักกีฬาทีมชาติ เป็นดาราเอเชียคนแรกของไทย และเป็นโค้ชผู้สอนทีมนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี) ในโอกาสนี้ โรงเรียนขอขอบคุณโค้ชทั้งสองท่านที่ฝึกทักษะแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ให้นักกีฬาได้เรียนรู้ มีความสามารถทางกีฬาเพิ่มขึ้น  มีความสนุกและความสุขในการเรียนรู้กีฬาบาสเกตบอล และเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นนักกีฬาที่เก่ง  และขอขอบคุณอาจารย์พชร เข็มพิลา คุณสุธีพงษ์ ยลปราโมทย์สกุล ผู้ดูแลบริหารจัดการและดูแลการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ในการอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้