ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "พ่อแม่สร้างชาติ" ในค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15
22 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "พ่อแม่สร้างชาติ" ในค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15

ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การสร้างลูกเป็นคนดี เก่ง กล้า สู่อนาคต" ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดในแบนเนอร์และติดต่อสอบถามเพื่อส่งเอกสารภายใน 31 พ.ค. 2567 ค่ะ