การรายงานตัวนักเรียนยูนิทบี-เอฟ ปีการศึกษา 2567
22 เมษายน 2567
แจ้งกำหนดการรายงานตัวของนักเรียนยูนิทบี-เอฟ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ปกครองโปรดศึกษาขั้นตอนในการรายงานตัว จากเอกสารที่โรงเรียนแจกให้และศึกษาเพิ่มเติมในแบนเนอร์ที่แนบมานี้ค่ะ และขอความกรุณาอัพเดทข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันผ่านลิงก์ https://student.satit.kku.ac.th/site/parent ค่ะ
หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถเข้าชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านลิงก์ https://edoffice.kku.ac.th/.../edkkuweb01data051datalist.php ได้ในวันที่ 25-30 เมษายน 2567 ก่อนถึงวันรายงานตัวค่ะ