กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
5 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม ผลงานเชิงสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างหลากหลาย และ กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ที่พี่ ๆ ยูนิทดี-เอฟ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้น้อง ๆ ยูนิทเอ-ซีได้ร่วมกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ความรู้อีกด้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

สามารถรับชมประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ครับ https://drive.google.com/drive/folders/10BA3m75gXhvyZ3S162VhBS7L3dR0IrLW