กิจกรรมวันเด็กวันออมปี 2567
23 มกราคม 2567

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม "วันเด็กวันออม" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ บริเวณโรงอาหารใหม่ เวลา 12.30 น.-13.00 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออมเงิน สร้างนิสัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และมีการตอบปัญหาเกี่ยวกับการออมเงิน ซึ่งได้มอบความสนุกสนามให้นักเรียนเป็นอย่างมาก และโรงเรียนได้เตรียมรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง 

นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังได้ออมเงินที่ยูนิทของตนเองในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่โรงเรียนธนาคารจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการออมเงินและมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมอบความบันเทิงแก่นักออมเงินรุ่นเยาว์ สมกับคำขวัญของโรงเรียนธนาคาร “ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง”