การจัดนิทรรศการ STEM Education 2566
4 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น.-09.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแสดงนิทรรศการ STEM Education ในระดับชั้นยูนิทเอฟ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของนักเรียนยูนิทเอฟที่ผ่านการศึกษาและทดลองมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ครีมไล่แมลงหวี่, Emergency Pillow, เครื่องช่วยตากและเก็บผ้า, สเปรย์หอมเย็นแก้ปวดเมื่อย, เครื่องรดน้ำและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ, สบู่กากกาแฟ, คุกกี้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น ในนิทรรศการนี้นักเรียนในระดับยูนิทเอ- ยูนิทอี จะได้ใบผ่านฐานกิจกรรม เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน การจัดนิทรรศการครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ รวมถึงความสนุกสนานอีกด้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือให้การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จด้วยดี