คณาจารย์จาก Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
13 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์มนัชยา ศรีจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Professor Masayuki Hayashi (MD., PhD., Board Member, Researcher Director) และ Ms. Tomomi Hamamoto (Chief of the International Relation Department) รวมทั้งทีมงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ยูนิท อี1 ในหัวข้อ ครอบครัวของฉัน ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สานสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น