กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 มิถุนายน 2566

    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน

โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค่ะ 

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าชมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชาได้ตามวัน เวลา ที่ระบุได้เลยค่ะ