กิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับการออกกำลังกายภายใต้ชื่อ “รักฉัน หมั่นออกกำลังกาย”
6 เมษายน 2566

วันที่ 4-5 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับการออกกำลังกายภายใต้ชื่อ “รักฉัน หมั่นออกกำลังกาย” ในการประชุมวิชาการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนครั้งที่ 3 พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมดี ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น