รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2023

18 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566

ผู้ปกครองนัดประเมินผล

27 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566