รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2023

20 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566

ผู้ปกครองนัดประเมินผล

27 ก.พ. 2566 - 2 มี.ค. 2566

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2565