เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  ผลสอบ O-net ปี 2555  ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระ
2  ผลสอบ O-net ปี 2555  ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
3  ผลสอบ O-net ปี 2555  ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
4  ผลสอบ O-net ปี 2555  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ
5  ผลสอบ O-net ปี 2555  ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 65 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin