เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  คะแนน onet รายบุคคลปี 57  คะแนน onet รายบุคคลปี 57
2  โควต้า 35 คน (คู่ขนาน)  รายชื่อนักเรียนที่ได้โควต้า 35 คน (คู่ขนาน) ปี 56
3  ผล O-net 56_6  ผล O-net 56_6
4  ผล O-net 56_5  ผล O-net 56_5
5  ผล O-net 56_4  ผล O-net 56_4
6  ผล O-net 56_3  ผล O-net 56_3
7  ผล O-net 56_2  ผล O-net 56_2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน
8  ผลสอบ O-net รายบุคคล ปี 2556  ผลสอบ O-net รายบุคคล ปี 2556
9  ตารางสอบยูนิท ซี ภาคปลาย 2556  ตารางสอบยูนิท ซี ภาคปลาย 2556
10  ตารางสอบยูนิท บี ภาคปลาย 2556  ตารางสอบยูนิท บี ภาคปลาย 2556
11  ตารางสอบยูนิท เอ ภาคปลาย 2556  ตารางสอบยูนิท เอ ภาคปลาย 2556
12  ผลสอบ O-net ปี 2555  คะแนนรายบุคคล
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 65 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin