เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  ผล O-net 56_6  ผล O-net 56_6
2  ผล O-net 56_5  ผล O-net 56_5
3  ผล O-net 56_4  ผล O-net 56_4
4  ผล O-net 56_3  ผล O-net 56_3
5  ผล O-net 56_2  ผล O-net 56_2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน
6  ผลสอบ O-net รายบุคคล ปี 2556  ผลสอบ O-net รายบุคคล ปี 2556
7  ตารางสอบยูนิท ซี ภาคปลาย 2556  ตารางสอบยูนิท ซี ภาคปลาย 2556
8  ตารางสอบยูนิท บี ภาคปลาย 2556  ตารางสอบยูนิท บี ภาคปลาย 2556
9  ตารางสอบยูนิท เอ ภาคปลาย 2556  ตารางสอบยูนิท เอ ภาคปลาย 2556
10  ผลสอบ O-net ปี 2555  คะแนนรายบุคคล
11  ผลสอบ O-net ปี 2555  ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระ
12  ผลสอบ O-net ปี 2555  ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 63 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin