เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  ผล O-net2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  ผล O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
2  ผล O-net1 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  ผล O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
3  คะแนน o-net รายบุคคล  ผลคะแนน o-net รายบุคคล ปีการศึกษา 2559
4  รายชื่อยูนิทA 2560  รายชื่อนักเรียนระดับยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560
5  รายชื่อIEC unitA 2560  ประกาศ 5/2560 รายชื่อนักเรียนยูนิทเอ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
6  คู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายละเอียดและแนวทางการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4
7  กิจกรรม open house  กิจกรรม open house ปีการศึกษา 2559
8  รายชื่อนักเรียน Unit C ปีการศึกษา 2559  แก้ไขรหัสประจำตัว 25/05/59
9  รายชื่อนักเรียน Unit E ปีการศึกษา 2559  
10  รายชื่อนักเรียน Unit F ปีการศึกษา 2559  
11  รายชื่อนักเรียน Unit D ปีการศึกษา 2559  
12  รายชื่อนักเรียน Unit B ปีการศึกษา 2559  
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 63 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin