เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  โควต้า IEC 35 คน  รายชื่อนักเรียนที่ได้โควต้า เข้าโครงการส่งเสริมศักยภาพระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
2  ผล O-net3 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  ผล O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา
3  ผล O-net2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  ผล O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
4  ผล O-net1 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  ผล O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
5  คะแนน o-net รายบุคคล  ผลคะแนน o-net รายบุคคล ปีการศึกษา 2559
6  รายชื่อยูนิทA 2560  รายชื่อนักเรียนระดับยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560
7  รายชื่อIEC unitA 2560  ประกาศ 5/2560 รายชื่อนักเรียนยูนิทเอ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
8  คู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายละเอียดและแนวทางการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4
9  กิจกรรม open house  กิจกรรม open house ปีการศึกษา 2559
10  รายชื่อนักเรียน Unit C ปีการศึกษา 2559  แก้ไขรหัสประจำตัว 25/05/59
11  รายชื่อนักเรียน Unit E ปีการศึกษา 2559  
12  รายชื่อนักเรียน Unit F ปีการศึกษา 2559  
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 65 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin