เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป1
2  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป4
3  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป3
4  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป2
5  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป1
6  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-สถิติ
7  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-โรงเรียน
8  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-รายบุคคล1440011102
9  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-ตอบถูกรายข้อ
10  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-ช่วงคะแนน
11  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-3ปี-2559
12  รายชื่อ นร. A-F / 60  รายชื่อนักเรียน ยูนิท A - F ปีการศึกษา 2560
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 65 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin