เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป4
2  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป3
3  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป2
4  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป1
5  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป4
6  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป3
7  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป2
8  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปประเมินผลตามโรงเรียน_ป1
9  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-สถิติ
10  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-โรงเรียน
11  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-รายบุคคล1440011102
12  ผลการสอบ NT ป.3  ผล59-ตอบถูกรายข้อ
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  ไฟล์ทั้งหมด : 56 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin