ประกาศผลสอบ สสวท รอบ1
                ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1-IAyqE8yULlWeObTfjmYuLPX9ssJXbOp/view?usp=sharing
วันที่โพสต์ : 21 ธันวาคม 2561
 

   รูปภาพ : ประกาศผลสอบ สสวท รอบ1
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin