โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32
                บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการสอบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในระดับ ยูนิท D E F ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 10.30 น. หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม ค่าสมัครสอบคนละ 45 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หรือ WWW.SERMPAYA.COM
วันที่โพสต์ : 28 มิถุนายน 2560
 

   รูปภาพ : โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin