ทำบุญโรงเรียน 2560
                ทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พวงทอง พูลเรือง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560...
วันที่โพสต์ : 13 มิถุนายน 2560
 

   รูปภาพ : ทำบุญโรงเรียน 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin