การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
                1. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดน์ นักเรียนยูนิทบี 1 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-2 2. เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ นักเรียนยูนิทบี 1 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-2 3. เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี นักเรียนยูนิทบี 2 ได้รับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมปีที่ 1-2 ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
วันที่โพสต์ : 6 มกราคม 2562
 

   รูปภาพ : การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin