เหรียญเงิน การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
                เด็กชาย พิรชัช อังคณาวรกุล นักเรียนยูนิทเอฟ 1 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
วันที่โพสต์ : 6 มกราคม 2562
 

   รูปภาพ : เหรียญเงิน การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin