รางวัลชนะเลิศ FIRST LEGO League Jr.2018
                บริษัทแกรมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการแข่งขัน FIRST LEGO League 2018 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 และรายการนี้ คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ FIRST LEGO League Jr.2018 และได้รับรางวัลชนะเลิศ รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST LEGO League Jr. International Open Japan ระดับนานาชาติ ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายชื่อสมาชิกในทีมดังนี้ 1. อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ ผู้ควบคุมทีม 2.เด็กชายวีรากร ระวีกุล ยูนิทดี 1 3.เด็กชายธรกร ปทุมนากุล ยูนิทดี 1 4.เด็กชายจิรวัฒน์ อึ้งสถิตย์ถาวร ยูนิทดี 1 5.เด็กหญิงฟ้าใส จัสมิน เฟื้องจันทร์ ยูนิทดี 1
วันที่โพสต์ : 22 มิถุนายน 2561
 

   รูปภาพ : รางวัลชนะเลิศ FIRST LEGO League Jr.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin