ชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน
                เด็กชายปราญชล สันติวรากร(น้องเคนจิ) นักเรียน Unit C ชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันรายการ DINO BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017 ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน ที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ น้องเคนจิ ยังได้รับโล่รางวัล นักเรียนที่เรียนจบระดับสุดท้ายและเรียนเกินชั้นเรียน 5 ปี ขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบันคุมองจากประเทศญี่ปุ่น ในงานมอบโล่รางวัล Kumon 2017 Advanced Student Forum โซนอีสาน จัดขึ้นที่โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาอีกด้วย
วันที่โพสต์ : 27 กันยายน 2560
 

   รูปภาพ : ชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin